Jump to content

Mikorist

Preporučeni Komentari

 • 1 month later...
On 3/25/2023 at 5:39 AM, Mikorist said:

Ok. Promenjena verzija da ima i APlayer Menu.......Radni naziv diyAudio Linux - APlayer - Finale !

Prvi post --> 25. Mart 2023.

Kako to sad izgleda:

2023-03-25_05-28.png

APlayer kalsični.

AP Web GUI - IP:7778

AP Renderer - IP:7779

AP Menu - IP:7780

Inače adresa za moderni WEB GUI je

http://localhost:7778/d

Na AP Menu imaju opcije za reboot -  shutdown - network drives

2023-03-25_05-35.png

Na network drivers je skedeće

2023-03-25_05-37.png

To bi bilo to ukratko................

Pitam za druga, mene ovo ne zanima i ne razumem se.

Muzika je na PC, u deljenom folderu Deli_i5. IP adresa PC-a je 192.168.1.101

Kada preko DIYA OS-a pristupim deljenom folderu, preko SMB, sve je OK, vidi se folder, fajlovi...

Nikako ne uspevam da namestim Album Player da vidi deljeni folder. Probao i CIFS i NFS (oba su aktivna na PC sa Windows 10).

AP bi trebalo da vidi taj folder i da ga imenuje, te prebaci u Media folder OS-a, da bude vidljiv kroz podešavanja AP-a

Izmenjeno od Beli_Ninja
Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Nije CIFS instaliran ovde.... 

sudo apt install cifs-utils
sudo mount -t cifs -o username=username //192.168.1.101/Folder_gde_je/Deli_i5


Ako želite dapristup za pisanje u Windows deljeni folder, potrebno je da dodate opciju uid sa identifikatorom vašeg korisnika. Za prvog korisnika, obično je 1000:

sudo mount -t cifs -o username=username,uid=1000 ///192.168.1.101/Folder_gde_je/Deli_i5


Možete pronaći identifikator trenutnog korisnika u promenljivoj okruženja UID:

echo $UID

Ako želite da automatski montirate deljenje pri pokretanju sistema, potrebno je da sačuvate korisničko ime i lozinku za deljenje u datoteci akreditiva, na primer, /etc/share/Windows-credentials. Na primer:

sudo mkdir -p /etc/share/
/etc/share/windows-credentials
username=losst
password=password
domain=workgroup

Zatim dodajte sledeći red u /etc/fstab datoteku:

/etc/fstab

//192.168.1.101/Folder_gde_je /Deli_i5 /mnt/share cifs credentials=/etc/share/windows-credentials,uid=1000,nofail 0 0

Opcija nofail je potrebna da bi se omogućilo da se računar pokrene čak i ako se udaljen folder ne može montirati. Nakon ovoga, ponovo učitajte sistemska podešavanja:

sudo systemctl daemon-reload

Mora da postoji mount dir:

sudo mkdir -p /mnt/share
sudo mount /mnt/share


AP Plejer mora da se podesi u configu da ide u /mnt/share

Jel da da je jednostavno ?

 

.......

Apdejtovan Linux - prvi post

https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135

:happy64:

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

 • 2 months later...
pre 14 časa, zek reče

Šta je novo? :unbelieveble:


Novi Beograd, Novi Sad,‎ Novi Pazar‎, Novi Kneževac‎, Novi Bečej‎, Nova Varoš‎, Nova Crnja‎. :buehehe:

 

Nastranu šalu na stranu, napravio sam skriptu (Demona) koja radi isto što i Pi-hole i ubacio direkt u sistem.

 

/usr/local/bin/update_hosts.sh

 

#!/bin/bash

default="https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts"

tmp_hosts_file="/tmp/hosts.tmp"

system_hosts_file="/etc/hosts"

system_hostname=$(hostname)

if ! curl -sSf "$default" -o "$tmp_hosts_file"; then
    echo "Preuzimanje datoteke hosts nije uspelo."
    exit 1
fi

cp "$system_hosts_file" "$system_hosts_file.backup"

#cuvanje hostname sistema
echo "127.0.0.1 $system_hostname" > "$tmp_hosts_file"
grep -E -v "^127\.0\.0\.1[[:space:]]+$system_hostname" "$system_hosts_file" >> "$tmp_hosts_file"

# Replace the system's hosts file with the new one
if ! sudo cp "$tmp_hosts_file" "$system_hosts_file"; then
    echo "Azuriranje fajla sistemskih hostova nije uspelo."
    # Vracam rezervnu kopiju ako azuriranje ne uspe
    sudo cp "$system_hosts_file.backup" "$system_hosts_file"
    exit 1
fi

echo "Datoteka hosts je uspesno azurirana sa imenom hosta sistema."

# Clean up 
rm -f "$tmp_hosts_file"
rm -f "$system_hosts_file.backup"

 

/etc/systemd/system/update-hosts.service
 

[Unit]
Description=Update /etc/hosts file
Wants=network.target
After=network.target 

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/update_hosts.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

tajmer
/etc/systemd/system/update-hosts.timer

[Unit]
Description=Timer for updating /etc/hosts file
Wants=network.target 
After=network.target 

[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target

 

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable update-hosts.service
sudo systemctl start update-hosts.service
sudo systemctl status update-hosts.service
sudo systemctl enable update-hosts.timer
sudo systemctl start update-hosts.timer

 

Automatski dnevno ubacuje najnoviji

https://raw.githubusercontent.com/StevenBlack/hosts/master/hosts

čuvajući header i  to je to.  

Nema plaćanja i ostalog, a nema i pogleda preko tarabe. Postoji već decenijama i nema ikoga ko se požalio. Da ja znam.

:phil_04:

 

Ovako izgleda sajt N1 posle ovoga. Tu gde su oglasi su rupe 

2023-10-31_07-47.png:oke:

 

Ovo iznad nije dovoljno za Chrome. Treba i ovo dodatno kao ekstenzija:

GITHUB.COM

Chrome extension to auto skip youtube videos seamlessly like AdBlockers - GitHub - mikorist/skip: Chrome extension to auto skip youtube videos seamlessly like AdBlockers

I ovo stalno zastareva jer bukvalno svake nedelje menjaju SKIP dugme :D

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Apdejtovan Linux......prvi post videti.

Instalirao sam Thorium browser. Definitivno Chrome javlja centrali Gugla da imas addblocker.

THORIUM.ROCKS

Chromium fork for Linux, Windows, MacOS, Android, and Raspberry Pi named after radioactive element No. 90.

source na github:

GITHUB.COM

Chromium fork named after radioactive element No. 90. Windows and MacOS/Raspi/Android/Special builds are in different repositories, links are towards the top of the README.md. - GitHub - Alex313031...

 

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Apgrejdovan Linux. Novi kernel...sve je sveže.

APlayer apdejtovan na zadnju verziju (05.09.2023) kao i Squeeze v2.3.1 UPnP (Sep 30 2023)  - pre je bila verzija iz 2017....

● squeeze2upnp.service - APlayer Squeeze 2 UPnP
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/squeeze2upnp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: activating (start) since Thu 2023-11-09 12:35:05 CET; 39s ago
  Process: 10314 ExecStartPre=/bin/sleep 15 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Cntrl PID: 10334 (squeeze2upnp)
   Tasks: 17 (limit: 19029)
   Memory: 3.6M
    CPU: 20ms
   CGroup: /system.slice/squeeze2upnp.service
       └─10334 /usr/upnp/squeeze2upnp -Z -x /usr/upnp/config.xml "&" disown

Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641342] Starting squeeze2upnp version: v2.3.1 (Sep 30 2023 @ 11:15:11)
Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641343] Start:1458 Binding to iface 192.168.88.245:49152 [eth0] (http port 0)
Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.641506] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1
Nov 09 12:35:20 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:20.841552] Start:1495 UPnP search for urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:2
Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647428] AddMRDevice:1375 [0x6af5a0]: creating MAC
Nov 09 12:35:22 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:22.647450] AddMRDevice:1392 [0x6af5a0]: adding renderer (APlayer Media Renderer) with mac BBBB-A>
Nov 09 12:35:23 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:23.648432] MasterHandler:1038 [0x6af5a0]: subscribe success
Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.148620] _ProcessVolume:736 [0x6af5a0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master)
Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.843509] AddMRDevice:1392 [0x6b20d0]: adding renderer ([LG] webOS TV) with mac BBBB-7A7D6F10
Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.896903] MasterHandler:1038 [0x6b20d0]: subscribe success
Nov 09 12:35:24 diya squeeze2upnp[10334]: [12:35:24.910843] _ProcessVolume:736 [0x6b20d0]: UPnP Volume local change 100:-1 (master)

Ovo bi trebalo da može da šalje na APlayer sve ove streamove - pojma nemam šta je recimo 'Roku SoundBridge'  :buehehe:

<squeeze2upnp>
	<stream_length>-3</stream_length>
	<mode>thru</mode>
	<flac_header>1</flac_header>
	<accept_nexturi>1</accept_nexturi>
	<seek_after_pause>0</seek_after_pause>
	<codecs>dsf,dff,aif,pcm,flc,mp3,ogg,ogf,aac,alc</codecs>
	<sample_rate>48000</sample_rate>
	<send_metadata>1</send_metadata>
	<raw_audio_format>raw,wav</raw_audio_format>
	<L24_format>2</L24_format>
	<max_volume>100</max_volume>
	<send_icy>1</send_icy>
	<profile name=''></profile>
	<profile name='_safe mode'>
		<accept_nexturi>0</accept_nexturi>
		<codecs>mp3</codecs>
		<raw_audio_format>wav</raw_audio_format>
		<send_metadata>0</send_metadata>
	</profile>
	<profile name='Bose soundtouch'>
		<accept_nexturi>-1</accept_nexturi>
	</profile>
	<profile name='_normal mode'></profile>
	<profile name='Jongo S3x'>
		<stream_length>1000000000</stream_length>
		<codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs>
		<forced_mimetypes>audio/flac</forced_mimetypes>
	</profile>	
	<profile name='foobar 2000'>
		<forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes>
	</profile>
	<profile name='Sonos'>
		<codecs>-ogg</codecs>
		<raw_audio_format>wav,aif</raw_audio_format>
		<forced_mimetypes>audio/aac</forced_mimetypes>
	</profile>
	<profile name='Marantz'>
		<sample_rate>96000</sample_rate>
		<profile name=''></profile>	
		<L24_format>1</L24_format>
		<profile name='NR1603'></profile>	
		<profile name='CR603'>
			<codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs>
			<raw_audio_format>wav</raw_audio_format>
		</profile>	
	</profile>
	<profile name='M1Clic'>
		<codecs>pcm,flc,mp3</codecs>
		<sample_rate>192000</sample_rate>
		<L24_format>1</L24_format>
		<sample_rate>192000</sample_rate>
	</profile>
	<profile name='ROCKI'>
		<stream_length>-1</stream_length>
	</profile>
	<profile name='Revo'>
		<send_metadata>1</send_metadata>
		<send_coverart>0</send_coverart>
	</profile>
	<profile name='Naim Uniti2'>
		<seek_after_pause>1</seek_after_pause>
		<codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs>
		<sample_rate>192000</sample_rate>
	</profile>
	<profile name='XBox'>
		<stream_length>-2</stream_length>
		<codecs>pcm,mp3</codecs>
	</profile>
	<profile name='Raumfeld'>
		<codecs>pcm,flc,mp3</codecs>
	</profile>
	<profile name='Roku SoundBridge'>
		<stream_length>-1</stream_length>
		<codecs>pcm,mp3</codecs>
		<raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format>
	</profile>
	<profile name='Pioneer'>
		<sample_rate>192000</sample_rate>
		<raw_audio_format>raw,wav,aiff</raw_audio_format>
		<profile name='N30'></profile>	
		<profile name='XW-SMA'></profile>
	</profile>
	<profile name='PlugPlayer'>
		<codecs>flc,mp3</codecs>
		<sample_rate>44100</sample_rate>
		<L24_format>0</L24_format>
	</profile>		
	<profile name='Onkyo'>
		<codecs>flc,mp3</codecs>
		<sample_rate>96000</sample_rate>
		<stream_length>-2</stream_length>
		<L24_format>1</L24_format>
	</profile>
	<profile name='PURE One Flow'>
		<codecs>aac,pcm,flc,mp3</codecs>
		<stream_length>1000000000</stream_length>
		<raw_audio_format>wav,aiff</raw_audio_format>
	</profile>
	<profile name='GGMM E5'>
		<send_metadata>0</send_metadata>
		<send_coverart>0</send_coverart>
	</profile>
	<profile name='Heos'>
		<forced_mimetypes>audio/flac,audio/mp3,audio/aac</forced_mimetypes>
	</profile>		
	<profile name='Denon'>
		<send_coverart>1</send_coverart>
		<sample_rate>192000</sample_rate>
	</profile>		
	<profile name='JRiver'>
		<!-- no flac -->
		<codecs>dsd,dff,alc,aac,ogg,mp3,pcm</codecs>
		<!-- ogg is set as application/ogg -->
		<!-- dsf/dff are not reported and should set at dsd -->
		<forced_mimetypes>audio/ogg,audio/dsd</forced_mimetypes>
		<stream_length>-2</stream_length>
		<sample_rate>192000</sample_rate>
		<L24_format>0</L24_format>
	</profile>				
</squeeze2upnp>

 

https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Smanjio sam zbog @sir Oliver   veličinu ISO na 1.5GB - raspakovano je oko 6 bez Swap-a...

 

Ako on može ovo da pokrene na mašini od 2GB RAM i 8GB prostora onda može bilo gde :Viannen_loungelizard:

prvi post 

https://www.diyaudio.rs/topic/10654-diyaudiors-linux-os/#comment-438135

 

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Nisam nigde stavljao minimum za ovo. Ali recimo da radi bez problema sa 2-4GB RAM i 16GB prostora.

Takodje ne garantujem kako ce da radi na ARM .... Atom procesoru ili Raspberry Pi ' nije pravljeno za to - niti se bavim tim kanticama.

VIDETI gotove ISO ovde za ARM 

ALBUMPLAYER.RU

 

Mora da bude ili Celeron ili I3 najmanje ili AMD u toj klasi. NA tome je kompajlirano. 

Mora da ima prostor na HDD/SSD da ni mogao da radi. AKO je low space ne garantujem .

Ne moze APlayer da baferuje cak ni Flac album ako je prazan prostor 1GB - da ne govorim o naprednim opcijama - gde je potrebno najmanje 2 core (samo za Album Player) da bi radilo

2023-11-11_04-20.png

ZA neki potpun audio/video ugodjaj i5 ili i7 . Ima da radi kao  :Flying:

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

 • 2 nedelje kasnije...

mikume

podpitanje , za nas u zadnjim redovima - ovi sistem je striktno na fleski (dakle i boot sa istog), ne inst se na hard?

moj malac iz Miami nafurao, radi mu sa flash ...... a ja naravno numem da mu razresim gornju dilemu

 

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

On 26. 11. 2023. at 2:32, Zen Mod reče

mikume

podpitanje , za nas u zadnjim redovima - ovi sistem je striktno na fleski (dakle i boot sa istog), ne inst se na hard?

moj malac iz Miami nafurao, radi mu sa flash ...... a ja naravno numem da mu razresim gornju dilemu

 

Radi i sa hard. Mora da se instalira. Ima ikonica na Desktop - klikneš i pocinje instalacija.  Pvi post pogledati....

On 26. 11. 2023. at 8:07, GazdA reče

Kratko pitanje, posto nisam bas upoznat sa ovim play-erom, koje su sve prednosti ovog u odnosu na ostale Linux player-e ?

Ne vidim ga ga Arch Linux ima u repo.

Prednost je sto rusi koriste neki drugi algoritam za konverziju codec-a koji je manje zahtevan od drugih. A i bolje svira po meni. 

Nije neka astronomska razlika zvučno ali je primetno. 

Ne postoji nigde kao repo.....mora ručno da se instalira. I to samo u distribucijama koje imaju systemd 

Link to comment
Podeli na ovim sajtovima

Kreiraj nalog ili se prijavi da daš komentar

Potrebno je da budeš član DiyAudio.rs-a da bi ostavio komentar

Kreiraj nalog

Prijavite se za novi nalog na DiyAudio.rs zajednici. Jednostavno je!

Registruj novi nalog

Prijavi se

Već imaš nalog? Prijavi se ovde

Prijavi se odmah
 • Članovi koji sada čitaju   0 članova

  • Nema registrovanih članova koji gledaju ovu stranicu
×
×
 • Kreiraj novo...