Jump to content

RoRa

Član
 • Content Count

  45
 • Joined

 • Last visited

About RoRa

 • Rank
  Početnik
 • Birthday 06/15/1946

Profile Information

 • Pol:
  Muško
 • Zemlja:
  Serbia
 1. RoRa

  APEX SR200

  Kolega, hvala na obaveštenju da postoje sendvič-hladnjaci. Za mene je to zaista novost. Međutim, moja jedna i jedina primedba je da aluminijum nema bilo kakve prednosti u odnosu na bakar za slučaj prenosa toplote konvekcijom. Dokaz, u mome udžbeniku, ETF u Beogradu, Termodinamika i termotehnika od R. Malića (izdanje 1963) na strani 197 za prelaz toplote sa (metalnog) zida na rashladni fluid piše: keoficijent prelaza toplote zavisi od čitavog niza veličina: od brzine strujanja fluida od njegove (fluida) temperature i od temperature zida zatim od specifične toplote fluida, njegove gustine, viskoziteta i koeficijenta toplotne provodljivosti i od oblika površine zida i njegovih dimenzija ... Dakle, aluminijum u sendvič-hladnjaku je prisutan samo zbog uštede u bakru.
 2. RoRa

  APEX SR200

  Sendvič hladnjak, prvi put čujem za tako nešto, je pre inovacioni rezultat činjenice da je aluminijum tri puta JEFTINIJI od bakra nego "bolje konvekcije" aluminijuma.
 3. RoRa

  APEX SR200

  Ovo ne razumem. Prenos toplote konvekcijom zavisi od vrste rashladnog fluida (vazduh, voda) i brzine rashladnog fluida uz rebra hladnjaka. Dodatno, hladnjak od bakra " dotura" , pod istim uslovima, više toplote na granicu hladnjak-rashladni fluid od aluminijumskog hladnjaka opet zbog veće kondukcije
 4. RoRa

  jedan izlaz bruji

  Predlažem da izvršite jednu probu. Sa postojećeg štampanog kola skinite sve komponente ispravljača (Grec i elektroliti) i prebacite iste na posbnu pločicu, može gotova tzv test pločica sa rupicama i vodovima. Ispravljač priključite (lemljenjem) kraćim izolovanim žicama na pločicu pojačavača ali na onoj strani gde se nalaze integrisana kola. Možda brujanje nestane.
 5. RoRa

  jedan izlaz bruji

  Električna šema levog i desnog kanala je, najverovatnije, ista ali fizička realizacija "debelo" nije ista. Blizu ispravljača ( Grec i elektroliti) nalaze se komponente izlaza levog kanala. Međutim, u blizini iispravljača nalaze se komponente ULAZA desnog kanala. U kolu ispravljača postoje jaki impulsi struje i veliki pulsirajući naponi.
 6. RoRa

  Oakley Image 6

  Moja greška, signal povratne sprege NE DOVODI se na ulaz PP (rešetku) već na katodu ulaznog stepena.
 7. RoRa

  Oakley Image 6

  Da li je šema objavljena u prvom postu ispravna? Negativna povratna sprega u pojačavačima smanjuje pojačanje ali proširuje propusni opseg, snižava izobličenja itd. Pozitivna povratna sprega povećava pojačanje ali, najčešće, lako dovodi do oscilovanja pojačavača. U oba PP na objavljenoj šemi nema negativne povratne sprege, umesto nje postoji pozitivna povratna sprega.
 8. U "staroj" školi elektronike učilo se da trimer potenciometar uvek prati jedan otpornik ( pot vezan kao reostat) ili je potenciometar "okružen" sa dva otpornika. Vrednosti pratećih elemenata uglavnom zavise od zahtevanog opsega promene otpornosti i od tolerancije pratećih otpornika.
 9. RoRa

  Prevara?

  Pre par decenija kolektivno smo se primili one famozne parole: "Prvo evropske plate pa onda evropske cene". Ekonomija (izum starih Grka), pogotovo tržišna, kaže da naše niske plate mogu smanjiti cenu neke robe samo u delu troškova radne snage u PROIZVODNJI te robe. Nešto proizvedeno u belom svetu ima i belosvetsku cenu.
 10. Pašenog je iskopao iz nekog budžaka opremu svoga oca, gramofon LENCO L 236 i radio-prijemnik GRUNDIG RTV 500. Na gramofonu je polomljena igla LENCO M100 a nedostaje i konektor na kablu signala zvučnice. Na netu sam našao zamensku iglu a mislim da je nedostajući konektor ( prema šemi ulaza u prijemnik) DIN 5 pinova na 180 stepeni. Zbunjuje me činjenica da je 2. pin ženskog DIN konektora na gramofonskom ulazu prijemnika na potencijalu +13 VDC u odnosu na šasiju prijemnika, šema prijemnika i merenje su podudarni. Na tom nivou su i "donji" krajevi potenciometara za jačinu NF signala kao i "donji" krajevi oba zvučnika, direktan spoj prema šemi veza prijemnika. Sa strane gramofona na taj isti pin se spaja, najverovatnije oklop (širm) oba kanala zvučnice. Dodatno, zvučnica gramofona je verovatno tipa M(oving) M(agnet) i daje mali napon na izlazu a izgleda da je bila direktno priključena na gramofonski ulaz prijemnika. NF stepen prijemnika ima samo 4 tranzistora u svakom kanalu a dva su u komplementarnom izlazu. Svaka informacija je dobrodošla.
 11. Aplikativni program za sortiranje oglasa na sajtu KP, sa naglaskom na primeni veštačke inteligencije, u osnovi pravljen je tako da je čovek sa adekvatnim iskustvom programeru dao odgovore na pitanja o klasifikaciji gomile stvarnih ili fiktivnih oglasa. Na sličan način postupa se i sa VI programima za određivanje dijagnoze i terapije u medicini, za postupke prilikom servisiranja sofisticirane vojne ili civilne opreme itd.
 12. RoRa

  Jos jedan Babelfish J

  Nekoliko malih ispravki. Protok struje kroz namotaj transformatora stvara u jezgru magnetno polje a ne elektromagnetnu indukciju. Transformatorski lim zuji zbog efekta magnetostrikcije, promenljivo magnetno polje u jezgru izaziva promene dimenzija jezgra odnosno zujanje..
 13. RoRa

  Kafanica . . .

  Vreme je da i kod nas politička orijentacija i verska uverenja budu privatna stvar pojedinca. SPC kao i druge verske zajednice moraju voditi računa o postupanju i istupanju svojih predstavnika. Uz navedeno ide i poštovanje prava pojedinaca da i javno kažu šta misle o ponašanju onih koji postupaju i istupaju u ime verskih zajednica.
 14. RoRa

  Kafanica . . .

  Krajem osamdesetih godina Anti Markoviću je Zapad obećao finansijsku podršku, oko 4 (četiri) milijarde dolara, za oporavak ekonomskog i finansijskog sistema SFRJ. Spoljni dug SFRJ je tada bio oko 16 (šesnaest) milijardi dolara. Međutim, politčka i ekonomska cena te pomoći bila je neprihvatljiva za istočni deo SFRJ i vrlo brzo usledio je raspad SFRJ. Danas, Srbija stvara, za godinu dana, oko 80% onoga što je stvarala za vreme vlade Ante Markovića. Svi penzioni fondovi u Evropi, sa izuzetkom državnog penzionog fonda Švedske, su protočni bojleri u finansijskom smislu. Najbogatiji fond, državni penzioni fond Nemačke, ima u svakom trenutku novca za isplatu svim penzionerima tek nekoliko mesečnih penzija. Izdašan izvor jeftinog kapitala za investicije su fondovi osiguravajućih društava. Ta društva naši ljudi doživljavaju kao skupine drumskih razbojnika. Posle poplava oko Obrenovca broj onih koji su osigurali imovinu nije porastao ni za jedan jedini promil. Sredinom juna 2009 otišao sam u penziju, sa državnih jasala, i tada je moja radna organizacija dugovala trogodišnje doprinose PIO fondu za sve zaposlene, ukupno više od 150 miliona dinara.
 15. RoRa

  Kafanica . . .

  Neverovatno je kako već četvrt veka naši ljudi prihvataju i šire bajku o opljačkanom penzionom fondu Srbije. Do raspada SFRJ naplata doprinosa za PIO je bila stoprocentna i novac je UGLAVNOM odlazio na isplate tekućih penzija. Pišem uglavnom jer je daleko manji deo novca, više uplaćenih doprinosa prema trošku isplate tekućih penzija, trošen na razne projekte kao što su rehabilitacioni centri, banje itd. Dakle, kasa PIO fonda nije bila fond već najobičniji protočni bojler u finansijskom smislu. Raspad SFRJ, propast društvenog sistema ( socijalističko samoupravljanje) slom ekonomije ( neopravdane i ničim izazvane sankcije UN + ratovi u kojima nismo učestvovali) dovele su u nemoguću situaciju prvo ekonomiju Srbije zatim zaposlene ( sve kraći spisak) a posledično i penzionere. Ako se tome doda da su dugo izbegavane, uz prećutnu saglasnost vlasti, uplate doprinosa za PIO jer su jednokratne uplate vršene samo za zaposlene koji su odlazili u penziju onda je jasno zašto je država brzo bila prisiljena da za isplatu tekućih penzija fondu PIO mora davati iz budžeta i do 50% neophodnog novca. Praksa, danas takođe prisutna, da se doprinos PIO uplaćuje samo na "belu" platu na neki način dođe kao šlag na tortu. Naravno, fond PIO je ostao ono što je oduvek i bio a to je famozni protočni bojler.
 • Who's Online   1 Member, 2 Anonymous, 41 Guests (See full list)

 • Forum Statistics

  7435
  Total Topics
  293673
  Total Posts
 • Member Statistics

  2304
  Total Members
  3371
  Most Online
  longle
  Newest Member
  longle
  Joined
×