Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

BokiTokiVoki

Amp za slušalice HeadAmp - pitanja !!

67 posts in this topic
4 hours ago, BokiTokiVoki said:

 

I tu je prvo pitanje. Ako sam dobro shvatio, LME49710 invertuje signal, pa na 2- nožicu se dovodi +signal a na 3+ se dovodi -signala tj. masa. Da li je tako i kod TL071 ??

Ne invertuje LME signal nego je LME povezan da radi kao invertujuci pojacavac. Dvojka i trojka imaju istu funkciju u svakom jednostrukom 8 pinskom opampu. To nije za diskutovanje, pinovi 1,5 i 8 mogu imati neke specificne funkcije, ali 2,3,4,6 i 7 su uvek respektivno: invertujuci ulaz (-), neinvertujuci ulaz (+), negativno napajanje (-Vcc), izlaz (out), pozitivno napajanje (+Vcc).

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bajlag

OK. Ako je na shemi za line driver LME49710 dato da na 2- ide +signal i na 3+ ide -signal (masa), onda je na svima tako?

Share this post


Link to post
Share on other sites

moja greska, priznajem.

:)

0001.JPG

0002.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Boki nema plus signal i minus signal. Ulazi su oznaceni sa plus i minus jer jedan obrce fazu na izlazu a drugi ne. A koristan signal mozes dovesti na bilo koji, s tim sto povratna sprega uvek ide na minus jer bi u suprotnom napravio oscilator. Ono sto moras jos da znas je da je napon izmedju minus i plus ulaza u operacioni uvek nula. Pa ako je jedan pin na masi onda je i drugi na potencijalu mase pa se sa razdelom otpornika izlaz dobija po racunici koju si naveo. Moze da se nadje jednostavno objasnjen rad operacionog u knjizi primena linearnih integrisanih kola od Pantica i Pesica. To se kupi na oglasim aza stotinak dinara

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Impuls said:

 Moze da se nadje jednostavno objasnjen rad operacionog u knjizi primena linearnih integrisanih kola od Pantica i Pesica. To se kupi na oglasim aza stotinak dinara

Eh Impulse, pa nije interesantno kad je jednostavno :)

https://www.pdf-archive.com/2016/03/02/the-art-of-electronics-3rd-edition/

Ovdi ima sve, lako stivo za pred spavanje :) 

Opampovi su Chapter 4...

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Impuls said:

Boki nema plus signal i minus signal. 

Toliko znam da je audio signal naizmenična struja na stanovitoj frekvenciji. Mislio sam na konvenciju kod označavanja. Centralni (vrući) vod na RCA se označava sa + (ide na pin 2). Okolo je masa (ide na pin 3).

Skinuo sam još ranije: GE - Transistor Manual 1964 i Burr and Brown, Handbook of operational amplifier applications pa ću pročitam. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, BokiTokiVoki said:

Hvala za tu knjižicu od 1220 strana. Evo sa' ću da prelistam. :) 

Zato sam ti i napisao samo chapter 4 - opampovi :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Da, video sam, ali sam morao malo da dramatizujem veličinu knjige. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

meni otvaranje stranice sa tom knjigm ne prestaje da izbacuje prozore za napad na racunar sa raznih IP adresa a sad mi antivirus ni ne dozvoljava da pridjem

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.