Jump to content
Mikorist

Uputstvo za izradu pasivnih skretnica sa već poznatim vrednostima elemenata.

Recommended Posts

KONDENZATORI

Standardne vrednosti kondenzatora [µF]: 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8; 10; 15; 22; 33; 47; 68. Naponi [Vdc]: 63; 100; 160; 250; 400 i 630. Kondenzator od 100 Vdc dovoljan je za kutiju od 150 W/8 ohm ili 300 W/4 ohm. Kondenzatori treba da imaju što manje gubitke, odnosno da imaju dobru izolaciju kao što su: MKP(polipropilen); MKT(poliester), dok se elektrolitski, bipolarni i papirni kondenzatori ne koriste. 

Prvo izračunajte kondenzator, a onda promenite preklopnu frekvenciju da bi ste dobili standardnu vrednost kondenzatora.

SUPERKONDEZATORI  (kako ih naziva Troels Gravesen)

Obično su superkondezatori zapečaćeni u metalnoj cevi od aluminijuma ili mesinga, oba nemagnetna materijala.
Zatim nailazimo na različite slojeve izuzetnog keramičkog materijala i plastike. 

Screen Shot 2019-06-01 at 10.23.25 AM.png

30-50 metara folije može se odmotati sa 4,7 uF superkondezatora

Screen Shot 2019-06-01 at 10.23.42 AM.png

Screen Shot 2019-06-01 at 10.29.21 AM.png

Videti http://www.troelsgravesen.dk/super-caps.htm

Najčešće korišćeni superkondezatori

Audaphon
ClarityCap
EVO Mundorf
Jantzen
Monacor
Mundorf
Supreme EVO Mundorf

Za razlike u zvuku videti http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html

OTPORNICI

Otpornicima se putem delitelja napona izjednačava viša vrednost osetljivosti [dB SPL] zvučnika u odnosu na najnižu vrednost osetljivosti zvučnika u kutiji, kako bi svi imali ujednačen zvučni pritisak i ravnomerno zvučali. Koriste se keramički, grafitni ili žičani neinduktivni otpornici, snage 2, 5, 10 i 20 W

SUPEROTPORNICI (neinduktivni otpornici veoma male tolerancije)

Najčešće korićšćeni superotpornici

Jantzen
Mundorf 
Audio Note
Mills  (MRA12 , MRA10)
Takman Carbon


Duelund


Videti https://www.hificollective.co.uk/components/resistors.html

KALEMOVI

Kalemovi treba da zadovolje sledeće zahteve:

1) TRAJNA VREDNOST INDUKTIVNOSTI
Kalemovima sa jezgrom, korišćenjem feromagnetnih materijala (meki čelik, trafo lim, magnetodielektrik, ferit) kao jezgra, vrednost induktivnosti vremenom se smanjuje. Kalemovi na vazduhu poseduju trajnu vrednost induktivnosti. Kalemove postaviti kao na slici ispod ne bi došlo do međusobne induktivnosti i promene induktivnosti samih kalemova. Rastojanja su dobijena eksperimentom gde se merenjem ustanovilo da nije došlo do promene induktivnosti kalemova. Redno ili paralelno vezivanje kalemova u jedan ne raditi, jer će se javiti međusobna induktivnost i promena induktivnosti samih kalemova.

Screen Shot 2019-06-01 at 10.42.41 AM.png

2) MINIMALNI GUBICI ENERGIJE
Kalem sa otpornošću pri jednosmernoj struji Ro=0,4 (0,8) ohm (10% od otpornosti zvučnika), spojen redno sa zvučnikom, unosi gubitak od 1 dB u skretnici impedance 4 (8) ohm. Kondenzatore, otpornike i druge delove udaljiti od kalema jer unose dodatne gubitke. 
Otpornost kalema i struja kroz njega menjaju se sa frekvencijom. Kalem na vazduhu motan bakarnom lak žicom unosi sledeće gubitke:  Ro - otpornost pri jednosmernoj struji;  Rs - otpornost usled skin efekta;  Rb - otpornost usled efekta blizine;   Rd - dielektrični gubici. Sve ukupno, ti gubici za kalem od 6 mH kod 10.000 Hz iznose oko 20 ohm realnog dela kompleksne impedanse. 
Kalem sa jezgrom pored već navedenih gubitaka u bakru, ima i gubitke u jezgru kao što su: Rh - histerezisni gubici;  Rr - remanentni gubici;  Rv - gubici usled vihornih struja. Sve ukupno, ti gubici za kalem od 6 mH kod 10.000 Hz iznose od 40-100 ohm realnog dela kompleksne impedanse. 
Kalemovi sa jezgrom nisu za Hi-Fi i vernu reprodukciju tonskih frekvencija.

3) MINIMALNA IZOBLIČENJA SIGNALA
Kalem na vazduhu nema izobličenja kao što ih ima kalem sa jezgrom. Prolaskom struje kroz kalem sa jezgrom, menja se magnetno polje, a samim tim i indukcija u jezgru u skladu sa frekvencijom. Prekoračenjem kritične vrednosti jačine struje, jezgro prelazi u saturaciju (indukcija zasićenja-magnetno polje ne prati promene frekvencije već radi po svome) što uslovljava drastično povećanje izobličenja i stvaranje novih tonova kojih ranije nije bilo (koloracija). Ako je jezgro vruće, treba smanjiti struju ili povećati jezgro. Feritna jezgra nisu podesna za struje veće od 3-4 A kod tonskih frekvencija, jer to stvara; indukciju na kojima feriti nisu predviđeni da rade i velika izobličenja. Fabrike su nekada koristile kalemove sa jezgrom kao jeftinije rešenje, jer im je draža niža cena koštanja proizvoda nego kvalitet.
Kalemovi sa jezgrom nisu za Hi-Fi i vernu reprodukciju tonskih frekvencija.

4) ODSUSTVO MIKROFONIJE 
Vibracije namotaja i jezgra u rezonansi sa radnim frekvencijama pri većim snagama, koje oduzimaju energiju od korisnog signala, rešavaju se impregnacijom sa elektroizolacionim lakovima ili zalivanje termostabilnim smolama.

5) PRENOS ODGOVARAJUĆE SNAGE
Kalem na vazduhu sa žicom od 1 (1,2) [1,4] mm dovoljan je za zvučnu kutiju od 150 (300) [450] W pri 8 ohm (za 4 ohm prepoloviti snagu), a da se ne zagreje preko 80° celzijusa. Ova temperatura odabrana je prema preporukama Društva inženjera Nemačke - VDE , premda lak izolacija bakarne žice može izdržati temperature 160, 180 i 200° celzijusa. Prigušni materijal (konac,vuna) nemojte naslanjati na kalem zbog požara. Kalemovi sa jezgrom ograničeni su visinom struje saturacije jezgra za neku radnu frekvenciju, ako je to negde i napisano? Za trafo-kalemove vrednost struje saturacije daje se pri 50 Hz, što je i u skladu sa njihovom namenom - za energetske transformatore, a ne za frekvencijsku skretnicu. Porastom frekvencije mora se smanjivati struja saturacije odnosno smanjivati snaga koja treba da se prenese.

Sprečavanje međusobne induktivnosti

Screen Shot 2019-06-01 at 9.51.08 AM.png

Videti opširnije na http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm

- Elementi upotrebljeni u skretnici trebalo bi da su upareni i da imaju što manja dozvoljena odstupanja, od +/-1% kao najpovoljnija vrednost pa do maksimalnih +/-5% kao gornja granica.             

- Ako zvučnici imaju različite osetljivosti, mora se uraditi Ujednačavanje osetljivosti zvučnika.

- Poštovanjem šeme frekvencijske skretnice i isti red skretnice u svim smerovima, ostvaruje se pravilna fazna karakteristika skretnice. Mešanjem redova u skretnici remeti se fazna karakteristika (ugaoni i vremenski pomak signala/zvuka).                                                                                                                                                                                                                                                        

- Gubici energije u skretnici trebalo bi da budu što manji, tako da vrednost gubitka od 1 dB predstavlja gornju granicu koju ne treba preći.

Smeštaj pasivnih skretnica

Pasivne skretnice se obično nalaze u zvučničkoj kutiji i to na njenoj zadnjoj strani. Treba ih postaviti što dalje od drajvera zvučnika a najbolje bi bilo da su van kutije. Bez obzira gde se skretnice nalaze svaki njihov deo treba zalepiti odgovarajućim lepkom za noseću ploču skretnice da ne bi vibrirao.

 

Izvor teksta - fininamotaji.in.rs , troelsgravesen.dk,  diyaudio.rs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Neki minimum esnafa se mora postici, e sad gde ce se postaviti lestvica, ili gde ce se usmeriti nekakav audiofilski fokus, to je licni aspekt odabira.

Dobra bi bila posebna tema, da se povremeno zabaci neki detalj. Ja licno insistiram na slozenijem bazicnom poznavanju problematike(a ne ucenju iz kopiranja kroz slikovnice i prezentacije drugih radova), primeceno ocito rasirenoj pojavi da se sama induktivnost i indukcija poprilicno povrsno tretiraju, iako je induktor jedna od najkompleksnijih i najneintuitivnijih pasivnih komponenti, o kojoj se, kao po pravilu, najmanje zna, i da se obrati posebna paznja na funkcionisanje kalema i postojecu transformaciju energije, reverzibilnu.

Posto se, cesto, znacajno bolduju neke povrsne cinjenice i sa njima manipulise i van realnih desavanja(koja su ostala skrivena, posto su neocigledna). A to pokazuju svaka merenja, bilo kog tipa, ukljucujuci i ova Troelsova, recimo namenska, ali u bilo kojoj drugoj primeni su slicna desavanja identicnih pojava...struja, kao najbitnija(napon je sporedan....? :) ) i formiranje polja, koncentrovanog ili rasutog, svako ima svoje benefite i mane... 

Da se malo razmotre Bruksovi kalemovi, razni tipovi motanja, naravno koga interesuje...tako ce postati jasnije neke konstrukcije i lako prepoznatljivi zahvati u doticnima, na sta se obracala paznja i koji nivo zanata i znanja je ukljucen...

Pa i do nekih lakih iznenadjenja kako su gorostasna imena hife pravila brljotine ili aljkavosti, ali zamazano marketingom, npr... :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ima i dobrih kalkulatora, samo treba obratiti paznju da su vrednosti orijentacione i da postoje mnogi "K" faktori, zivotni, koji uracunavaju razne neidealnosti, a najcesce prave realnu razliku izmedju kalkulusa i realizacije...

Isto je i sa simulacijama sema, procesa...gde odredjeni nivoi preciznosti modelovanja komponenti definisu tacnost..

http://www.nessengr.com/techdata/brooks/brooks.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Mikorist said:

Nadam se da se tema neće pretvoriti u koji je bolji kondezator. Jer to nije smisao teme. :buehehe:

koji je bolji kondenzator ili kalem nije najbitnije.

bitnije je da budu tacnih vrednosti.

po proracunu.

e onda moze da se krene sa tanjenjem novcanika.

mnogi pocetnici krenu sa ofrlje skretnicom sa cak odlicnim

delovima i naravno budu nezadovoljni.

ja cak za probu stavljam low budget kondove, najobicnije,

najjeftinije, back to back (+--+).

desavalo se, mada retko da zvucnici nesviraju kako treba po 

proracunu.

onda napravim da sviraju, a low budget kondove bacim u djubre

i zamenim sa kakvim ko hoce, kao i kalemovima.

naravno, kalemove ne bacam, zamenim ih sa kvalitetnijim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, sax.hifi said:

najjeftinije, back to back (+--+).

I plus i minus može da bude problem. Ko ne zapiše gde ide koji kabl - još bolje treba da nacrta . ako već modifikuje postojeću kutiju.

I da drajveri ne budu u fazi.

Postoji program kojim može da se utvrdi polaritet na neobeleženom drajveru.

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dwa_ict.polaritychecker&hl=en

 

Težina žice može da bude problem. Da se odvali terminal pod težinom žice (tag gde je + i minus)

264-844_HR_0.jpg

Često je od kartona napravljen. Pa treba žicu uvezati pored za basket.

Desilo mi se da mi se odvali na microlab:buehehe:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 
Izvor teksta - fininamotaji.in.rs , troelsgravesen.dk,  diyaudio.rs

Можда не би било лоше да је тему покренуо неко ко је самостално направио бар један пар звучника у животу, те зна да одвоји жито од кукоља.. долазимо до ситуације где оснивач форума активно учествује у задњем чину деградације истог..
Фининамотаји имају катастрофалан квалитет производа, ваздушне завојнице урађене су најефтинијом жицом и нису уопште учвршћене, тако да их на окупу држе искључиво пластичне везице, потпуно дилетантски..
TroelsGravesen је тежак преварант, мерења са његовог сајта испоставило се да су фризирана као и код других комерцијалних произвођача.. свако ко је икада правио звучнике зна да бас од 7-8 цола не може да има 93dB..
Трећи извор није за коментар

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, payal'nik said:


Можда не би било лоше да је тему покренуо неко ко је самостално направио бар један пар звучника у животу, те зна да одвоји жито од кукоља.. долазимо до ситуације где оснивач форума активно учествује у задњем чину деградације истог..
Фининамотаји имају катастрофалан квалитет производа, ваздушне завојнице урађене су најефтинијом жицом и нису уопште учвршћене, тако да их на окупу држе искључиво пластичне везице, потпуно дилетантски..
TroelsGravesen је тежак преварант, мерења са његовог сајта испоставило се да су фризирана као и код других комерцијалних произвођача.. свако ко је икада правио звучнике зна да бас од 7-8 цола не може да има 93dB..
Трећи извор није за коментар

ne vidim svrhu ovog posta.

nazalost.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ono, ako i nije primeren post, komentari na njega rasplinjavaju dalji tok.

umetnost ignorisanja uz toleranciju tuđeg mišljenja, kakvogod da je, ne bi bilo naodmet

(ko sad kad bi ja napiso da je aktivna skretnica isto skretnica pajd i o njojzi u ovoj temi)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Mikorist said:

Propust pri registraciji. Prošao filtere nekako.

Sad sam stavio da moram svakog novog člana ručno da aktiviram. 

:matrix002:

Prošao filtere nekako.

izgleda da je filter bio 6dB.

onda stavi 18 ili 24dB.

:drinks:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×