Jump to content
beatgoeson

Male ili velike membrane?

Recommended Posts

Pa da krenem u tehnički deo priče oko bass jedinica i njihovih veličina.To kako će svirati koja jedinica, po kvalitetu, i sve to na određenim frekvencijama i određenim glasnoćama tj. SPL-u, zavisi ne samo od veličine i mernih karakteristika jedinice, već i od kvaliteta izvođenja svih sklopova same jedinice: magneta, voice-coil-a, korpe, centratora, membrane, itd.Što će reći da će kvalitetnija znači skuplja manja jedinica bolje odsvirati niske frekvencije nego dosta jeftinija velika jedinica. Ako su u sličnoj cenovnoj kategoriji onda zavisi od dosta faktora, od izvođenja jedinice, impelementacije u odgovarajuću kutiju koja radi po nekom principu, pojačala, kao i prostorije.Kako to već biva u audio, cela priča je dosta komplikovana i zavisi od velikog broja faktora, tako da se mora donekle pojednostaviti da bi se nešto uopšte moglo upoređivati. Ali, možda se stekne bar neki uvid u to šta se sa čim može postiči, a šta baš i ne može. Ovo drugo, "baš i ne može" je važno, pošto velka većina komercijalnih zvučnika spada u tu kategoriju.Pojednostavljenje koje ću napraviti se ogleda u tome da ne mogu raspravljati o kvalitetu izvedbe samih jedinica, već samo o T/S parametrima, i sa određenim varijantama međusobnih poređenja ukazati na neke od zaključaka. Nadam se korisnih, i bar za neke razumljivim.T/S parametri bi bili izmišljeni, ali u međusobnim korelacijama potpuno tačni, i što je važno, tehnički realni u praksi, u prevodu, parametri koji su unutar granica koje se sreću u praktičnim izvođenjima jedinica. Znači, moguće realne jedinice.T/S parametri jedinica će biti takvi da će jedinice biti pogodne za bass-reflex varijantu kutija, pa će se kod tih poređena dati i zapremina kutije (Vb) kao i frekvencija tjuniranja BR tunela (Fb). Otprilike je blizu Fb i tzv. F3 frekvencija gde pad odziva prema niskim frekvencija označava -3 dB tačku. Tako se vidi i od koje donje frekvencije otprilike počinje efektivni freq. odziv.Varijante poređenja velikih i malih jedinica bi bile sledeće:1. 1x6,5" bass, 1x12" bass, pri čemu su im efikasnosti za 1W/1m iste.2. 1x6,5" bass, 1x12" bass, pri čemu im je ista frekvencija tjuniranja BR tunela, Fb.3. 4x6,5" bass, 1x12" bass, pri čemu su im efikasnosti za 1W/1m iste.4. 4x6,5" bass, 1x12" bass, pri čemu im je ista frekvencija tjuniranja BR tunela, Fb.Efektivna površina membrane kod jedinice od 6,5" bi bila Sd1=132,75 cm2, dok bi kod 12" jedinice bila Sd2=531 cm2. Tako je površina 4x6,5" jedinica jednaka 1x12" površini membrane. Otpor zavojnice će biti isti - Re=6,4 Ohma. Masa kretnog sistema će biti tačno 4x veća kod 12" bassa nego kod 6,5" bassa, kao što su i odnosi efektivnih površina.Efikasnost jedinica zavisi od 4 parametra: površine membrane (Sd), mase kretnog sistema (Mms), otpornosti zavojnice (Re) kao i force faktora magneta i voice-coil-a (BL).U ovim slučajevima koji se razmatraju sam neke parametre i postavio tako da je lakše ispratiti šta se dešava. Odnosi Sd/Mms su isti i kod 6,5" jedinice i kod 12" jedinice, a isti je i Re, tako da za istu efikasnost i BL mora biti isto.Varijanta 1.Za ovu varijantu je predviđeno da jedinice imaju istu efikasnost i to 91 dB/1W/1m.6,5" bass jedinica, T/S parametri: 12" bass jedinica, T/S parametri:Fs= 80,55 Hz Fs=20,2 HzMms=16 g Mms=64 gBL=11,54 N/A (potreban magnet 140 mm u prečniku) BL=11,54 N/ACms=0,244 mm/N Cms=0,97 mm/NApsurdna situacija u odnosu na praksu (ali ne i nemoguća) da je vešanje 4x kruće kod 4x manje jedinice. Obično je obrnuta situacija, ali su tada i drastične razlike u realnoj efikasnosti jedinica u korist velike jedinice.Vas=6 L Vas=382,5 LKao što se vidi, vrlo mala ekvivalentna zapremina kod 6,5" jedinice i velika kod 12" jedinice.Qms=4,68Qes=0,39 (Q faktori isti kod obe jedinice radi lakšeg praćenja)Qts=0,36Za Qts=0,36 se dobije Alpha=1,637 i h=1,1115 pa je za 6,5" jedinicu Vb=2,7 L i Fb=89,53 Hz, dok je za 12" jedinicu Vb=233,7 L i Fb=22,45 Hz. Odnos zapremina BR kutija je približno 64 puta, dok je odnos Fb freq. približno 4 puta. Zašto?Ranije je objašnjeno koji parametri utiču na efikasnost jedinice. Pošto su T/S parametri međusobno povezani relacijama, formula za efikasnost se može transformisati u drugi oblik, gde se dobije isti rezultat za efikasnost preko parametara: Fs, Vas i Qes. Vrlo sličan rezultat se dobije preko Fb, Vb i Qt, kada pričamo o realnoj kutiji za tu jedinicu. Pošto je Vb 6,5" jedinice 64 puta manji od Vb 12" jedinice, onda za istu efikasnost sistema Fb treba da bude 4x veće, kao što i jeste (u formuli za eff. ide freq. Fs ili Fb na treći stepen, a 4 na 3 je 64).Ovo je graf frekventnog odziva 6,5" i 12" jedinica pod uslovima iz varijante 1. Postavljena slika Kao što se vidi, 12" bass eff. 91 dB ide 2 oktave niže nego 6,5" bass iste fikasnosti.(odnos površina membrana 1:4) Drugi graf je hod membrane jedne i druge jedinice pri snazi od 100 W. Postavljena slika Kao što se vidi na grafu, hod 12" membrane je nekoliko puta duži na niskim frekvencijama (max na oko 33 Hz), nego kod 6,5" (max na oko 140 Hz).4x veća membrana ima 4x duži hod, što daje zapreminu istisnuća (Vd) 16x veću, jer se dešava na 4x nižoj frekvenciji.Vrlo bitan zaključak je da je za određeni SPL na niskim frekvencijama potrebna veća membrana i duži hod, što je frekvencija niža. I to se u odnosu na frekvenciju uvećava naglo, po obrnutoj kvadratnoj funkciji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

E, sad je objašnjeno tako kako ja nisam umeo kada sam obrazlagao zašto sam se opredelio za 8 jedinica od 6.5". Iz obrazloženja (prethodni post) je veoma jasno da osnovni razlog nije bio dublji bas. Hvala Boki. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varijanta 2.

Za ovu varijantu je predviđeno da jedinice imaju istu frekvenciju tjuniranja BR tunela, što približno označava i F3 (tačku -3 dB) tj. donju tačku frekventnog odziva.

6,5" bass jedinica, T/S parametri: 12" bass jedinica, T/S parametri:

Fs= 30,4 Hz Fs=30,4 Hz

Mms=16 g Mms=64 g

BL=7,818 N/A BL=15,636 N/A (tačno 2x u odnosu na 6,5")

Cms=1,713 mm/N Cms=0,4283 mm/N (4x kruće vešanje)

Qms=4,8

Qes=0,32

Qts=0,30

Vas=42,2 L Vas=168,8 L (4x veće nego kod 6,5" jedinice)

SPL=87,6 dB SPL=93,6 dB (6 dB veća eff. zbog 4 puta većeg Vas)

Za Qts=0,30 se dobije Alpha=2,856 i h=1,3153 pa je za 6,5" jedinicu Vb=14,78 L i Fb=40 Hz, dok je za 12" jedinicu Vb=59,12 L i Fb=40 Hz, što je i bio cilj ove varijante, fiksirano Fb da bi se videli simulirani frekventni odzivi male i velike jedinice koje "jednako duboko dobacuju" kada je bass u pitanju.

U simulaciji, group delay (max na 40 Hz oko 11 msec), faza i impedanca su identični kod obe jedinice.

Graf frekventnog odziva, snaga 100 W.

Postavljena slika

Graf hoda membrane, snaga 100 W.

Postavljena slika

Vidi se da je hod male membrane dosta duži za isti Fb, a da pri tome proizvodi manji SPL (graf frekv. odziva).

Graf brzine strujanja vazduha u BR tunelu, gde je prečnik za 6,5" jedinicu 45 mm, a za 12" jedinicu 100 mm, a pri snazi od 100 W.

Postavljena slika

Vidi se dosta veća brzina strujanja vazduha u tunelu, što nije dobro. Čak i prelazi preporučenih max 34 m/s.

To pokazuje da su mogući problemi i izobličenja onog dela najnižeg opega koji nam stiže iz BR tunela.

Graf maximalne acoustic power pri snazi od 100 W.

Postavljena slika

Vidi se da će manja 6,5" jedinica imati problema da pojavom kompresije na području 40-100 Hz, i da stvari ne stoje dobro za nju kada su u pitanju veće snage. Može se tovariti snagom iz pojačala više i više, a da to ne daje značajno povećanje SPL-a, i pri tome su velika izobličenja.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varijanta 3.

Za ovu varijantu je predviđeno kao i u prvoj da su efikasnosti iste, ali ukupne, sa jedne strane 4 jedinice od 6,5" a sa druge jedna jedinica od 12". T/S parametri su isti kao u Varijanti 2. Rezultati u simulaciji po svim stavkama su identični za 4x6,5" i 1x12". Pogledati grafove za jednu 12" jedinicu iz Varijante 2. Isti grafovi su i za 4x6,5".

Varijanta 4. je praktično isto što i Varijanta 3. jer za isto Fs, isto ukupno Vas i isto Qes dobije se ista efikasnost, isto Vb, kao i tjuning freq. Fb.

Ono o čemu se raspravlja po pitanju malih i velikih membrana u praksi je jedna mala i jedna velika membrana i njhovi odnosi, jer se priča o standardnim HiFi zvučnicima, gde se vrlo retko sreće line array sa 4 ili više basova u visokoj kutiji.

Prava analiza je ona koja se tiče odnosa prostorije i zvučnika, i na osnovu prostorije određene donje frekvencije do koje bi trebao da ide zvučnik. Nešto mnogo ispod toga nema smisla, jer prostorija neće moći adekvatno da reprodukuje preniske frekvencije. Istovremeno treba odrediti u prostoriji određene kvadrature i zapremine potreban maximalni SPL za adekvatnu i kvalitetnu (bez većih izobličenja) reprodukciju kompleksnih muzičkih materijala svih žanrova.

I tu se u stvari vidi šta je potrebno - bass jedinice i pojačalo, kvalitetni i adekvatni da bi "popunili" prostor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Primer sa prostorijom.

Moja idealna prostorija bi bila visoka 3,4 m, široka 5,5 m i dužine 8,9 m.

To jeste malo veća prostorija (49 m2), ali njena veličina i dijagonala od 11 m omogućava kvalitetno prostiranje talasa as low as 31 Hz. Veća od toga bi iziskivala enormno povećanje sredstava za uređaje, dok su manje naravno moguće, ali na ovom primeru ću pokazati kako "popuna" veće prostorije koja kvalitetno može da izgura i niže frekvencije nije uopšte jednostavan zadatak. Moguće je i u manjoj prostoriji čuti niske frekvencije, ali nakon više odbijanja od zidova, i poništavanja i superponiranja talasa, što nas jako udaljava od onoga što bi trebali čuti kao blize realnom.

Ako predvidimo da će nam hifi sistem biti na kraćem zidu, onda možemo poziciju slušanja postaviti čak i 6-7 m daleko od zvučnika, na suprotnom kraju prostorije. Na tom mestu je pad SPL-a zbog udaljenosti oko 14-15 dB. Ako nam je potreban maksimalni SPL (u pikovima) od 100-101 dB na mestu slušanja, i onda je na daljini 1 m od zvučnika potrebno 115 dB. Za jedan zvučnik 112 dB.

Nama je potrebno neizobličenih 112 dB i to i na niskim frekvencijama od npr. 30-40 Hz.

Uzet ću za primer dve jedinice od 6,5" i da probam ovo sa njima da postignem, a onda jedan bass od 12".

6,5" bass jedinica, T/S parametri: 12" bass jedinica, T/S parametri:

Fs= 30,7 Hz Fs=30,7 Hz

Mms=16 g Mms=64 g

BL=9,4754 N/A BL=13,4 N/A

Cms=1,68 mm/N Cms=0,42 mm/N

Qms=4,4

Qes=0,44

Qts=0,40

Vas=41,4 L Vas=165,6 L

SPL=86,3 dB SPL=92,3 dB (6 dB veća eff. zbog 4 puta većeg Vas)

Re=12,8 Ohm Re=6,4 Ohm

Za Qts=0,40 se dobije Alpha=1,116 i h=1,011 pa je za 6,5" jedinicu Vb=37,1 L i Fb=31 Hz, dok je za 12" jedinicu Vb=148,4 L i Fb=31 Hz.

U simulaciji, group delay, faza i impedanca su identični.

Graf frekventnog odziva pri snazi od 50 W.

Postavljena slika

Očekivano 3 dB veća efikasnost jedne 12" jedinice naspram 2x6,5".

Graf hoda membrana pri snazi od 50 W.

Postavljena slika

Vidi se da hod za 2x6,5" oko 50% veći nego za jednu 12" jedinicu, a pri tome je proizvedeni SPL 3 dB manji.

Graf brzine strujanja vazduha u BR tunelu, gde je za 2x6,5" prečnik tunela 66 mm, a za 12" je prečnik 110 mm. Snaga 50 W. (2x25 W za 2x6,5")

Postavljena slika

Vidi se da je veća brzina strujanja u BR tunelu za 2x6,5" jedinice. Ovo znači da 12" jedinica ima i veći prostor za dodatnu snagu iz pojačala, a da brzina strujanja vazduha u BR tunelu ne pređe preporučenu granicu od 34 m/s.

Graf maximalne akustičke snage.

Postavljena slika

Vidi se će se javiti kompresija na području najnižih frekvencija, i ona je pri 100 W snazi veća za 2x6,5" jedinice nego za jednu 12".

Simulacija nije baš najbolja za prikazivanje SPL-ova koji će se dobiti u realnosti. Od efikasnosti bass jedinice merene na beskonačnoj tabli treba skinuti oko 4 dB na rasipanje oko kutije, zatim još 1-3 dB ako se koristi pasivna skretnica. Tako se od npr. 8" jedinice eff. 90 dB dobije na niskotonskom području 40-150 Hz kada se iseče pasivnom skretnicom (-3 dB na npr. 150 Hz) realnih 84-85 dB. Sa takvom jedinicom je nemoguće dobiti pomenutih 112 dB. Isto tako i sa ove dve 6,5" jedinice. Čak je i ova jedna 12" sa Fb na 31 Hz za malo nedovoljna, ali recimo na granici. I od njenog kvaliteta, koji mora biti izuzetan zavisi da li se može približiti traženoj glasnoći a da pri tom SPL-u izobličenja nisu značajna.

Tek su dva-tri 10" bassa u paraleli ili jedna opaka i kvalitetna 15" jedinica siguran pogodak za postavljene zahteve sa mojom idealnom prostorijom, i potrebnim SPL-om. Pri tome te jedinice moraju da imaju odgovrajuće T/S parametre. Ne pričamo o bilo kojim 10, 12 ili 15" jedinicama.

Evo primera potpuno odgovarajuće jedinice za navedeni zadatak, a za prethodno opisanu prostoriju:

http://www.europe-au...Product_ID=2614

Share this post


Link to post
Share on other sites

Malo komentara po pitanju "brzine" jedinica i tvrdnji da su manje jedinice brže.

Kao što je Rade napisao, ne postoji takvo nešto. Bar ne u "korisnom obliku".

Da bi mala jedinica i velika jedinica postigle isti SPL na istoj niskoj frekvenciji potrebno je da mala jedinica napravi hod membrane koji je onoliko puta veći koliko je puta manja površina membrane. Za ove primere koje sam koristio, ako velika jedinica napravi pomeraj od 3 mm, mala treba da prošeta 12 mm. Pošto se ovo dešava na istoj frekvenciji, za 4x duži put pri istom vremenskom periodu (ista frekvencija) potrebna je 4x veća brzina kretanja membrane. I da, mala jedinica za isti SPL na istoj frekvenciji mora da se kreće brže.

Ali, problem je u tome što se pojam o brzini jedinica koji se provlači kroz forume odnosio na brzinu reakcije (početka) kretanja, a ne na pomenuto fizičko kretanje. U tom slučaju, problem brzog pokretanja hoda membrane je vezan za inerciju membrane ( a to je povezano sa masom iste) i krutost kretnog sistema.

Velika membrana ima i teži kretni sistem i kruće vešanje, ali to je onda problem isključivo pojačala i njegove mogućnosti ili nemogućnosti da se na adekvatan način izbori sa velikim zahtevima za potrebnom strujom, a u kratkom vremenskom intervalu. Dakle, taj problem hifi-sta je vezan za njihova kilava, često nekako po pravilu engleska, strujno impotentna pojačala. Proizvođači zvučnika, ali i časopisi i sajtovi podržavaju tu priču o brzini, jer im je interesu da se zvučnici probaju i koriste sa što širom paletom pojačala. A kao što je i situacija na tržištu sa zvučnicima, tako je sa pojačalima. Gro su to nedovršeni proizvodi u inženjerskom smislu, puni trulih kompromisa nastalih kao rezultat potrebe za jeftinijom proizvodnjom. Neretko su to čak i inžinjerski promašaji nevezano za uštede na proizvodnji, već iz neznanja, verovali ili ne.

Jedan interesantan primer, koji je krajnje temeljno obrađen. U pitanju je NAD S300 (identičan je Gryphon Tabu Century koji se verovatno proizvodi u istoj fabrici) :

http://diyaudio.com.....php?f=20&t=175

Ali, da se vratim da fizičku brzinu kretanja kod manjih membrana. U praksi, to samo šteti, jer se većom brzinom male membrane dobijaju: veća izvijanja membrane, teže zaustavljanje membrane nakon završenog signala, veće rasipanje vazduha oko membrane (prilikom kretanja kroz fluid) i lošije "oblikovanje" talasa nego sa jednom velikom membranom. Kod slučaja više manjih membrana, brzina kretanja je ista kao kod jedne velike koja ima istu efektivnu površinu kao više manjih.

Kao što se vidi, fizička brzina manje membrane je štetna za zvuk i samu jedinicu po više osnova, dok je tačno da će sa strujno slabim pojačalima manje membrane bolje sarađivati zbog manje inercije prilikom pokretanja kao i po pravilu dosta labavijeg vešanja.

Dakle, ta fama o boljim bržim malim jedinicama je nastala zbog korištenja neadekvatnih pojačala za veće jedinice.

Ljudi probaju da poteraju zvučnike sa velikom bass jedinicom sa svojim slabašnim pojačalom, i u usporedbi sa drugim zvučnikom sa manjim jedinicama ovaj drugi izlazi kao pobednik. Moralo se smisliti nešto pa se ugurala ta fama oko brzine.

Dodatni problem koji se posloži na prethodni je prostorija. Ako imamo nisko tjuniranu veliku bass jedinicu, dobre su šanse da to u srednje velikoj prostoriji napravi haos na području 30-60 Hz, pa će opet i iz tog razloga manje kutije sa manjim jedinicama tjunirne na npr. 60 Hz bolje zvučati.

Zaključak je da problem nastaje na relaciji prostorija-zvučnik i zvučnik-pojačalo, što nema veze sa samim zvučnikom, tj. veličinom jedinice i "brzinom".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ali, da se vratim da fizičku brzinu kretanja kod manjih membrana. U praksi, to samo šteti, jer se većom brzinom male membrane dobijaju: veća izvijanja membrane, teže zaustavljanje membrane nakon završenog signala, veće rasipanje vazduha oko membrane (prilikom kretanja kroz fluid) i lošije "oblikovanje" talasa nego sa jednom velikom membranom. Kod slučaja više manjih membrana, brzina kretanja je ista kao kod jedne velike koja ima istu efektivnu površinu kao više manjih.

U skladu sa nekim mojim ranijim "analizama" - da li veće rasipanje vazduha od strane većeg broja manjih membrana (kao i lošije oblikovanje talasa) postoji i u slučaju iste brzine kretanja? Moj stav je da - postoji. Nekome će se učiniti da prve analize, pod tačkama 3. i 4. dokazuju suprotno, ali je to pogrešan zaključak, jer se kod BR kutije radi o guranju vazduha u kutiju, gde ni jedna čestica nema kuda da pobegne. Otuda četiri manje površine, zaista, efektivno guraju istu zapreminu, kao jedna veća.

Share this post


Link to post
Share on other sites

U skladu sa nekim mojim ranijim "analizama" - da li veće rasipanje vazduha od strane većeg broja manjih membrana (kao i lošije oblikovanje talasa) postoji i u slučaju iste brzine kretanja? Moj stav je da - postoji. Nekome će se učiniti da prve analize, pod tačkama 3. i 4. dokazuju suprotno, ali je to pogrešan zaključak, jer se kod BR kutije radi o guranju vazduha u kutiju, gde ni jedna čestica nema kuda da pobegne. Otuda četiri manje površine, zaista, efektivno guraju istu zapreminu, kao jedna veća.

To je tačno. Nisam se bavio time, jer se ne može prikazati na adekvatan način, ali sam to pomenuo u postu u kome sam pisao o brzini kretanja membrane.Istini za volju, taj problem je manje izražen kada imamo 4 manje jedinice naspram jedne velike, jer im je i hod i brzina ista (i manja). Ali kada imamo jednu manju jedinicu koja za isto vreme treba da napravi 4x duži hod, onda taj problem deluje već dosta izraženije. Uostalom, ja sam za da neko napravi 3D model kretanja vazduha (mehanika fluida) u ovim slučajevima. Ja ću biti oduševljen, a siguran sam i bar 1/2 svetske naučne zajednice. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pa, trebalo je to pripremiti. Nije odrađeno baš za tilly-willy čas. Odoh na zasluženi jednodnevni odmor. :D

Pa i nije ...treba vreme i iznad svega znanje :clapping: . PS samo treba obratiti pažnju na maksimalnu akustičnu snagu i kretanje membrane i sve postaje jasno , frekfencije nisu zanimljive jer se pretpostavlja da se priča o istim , niskim frekfencijama . PS1 više malih membrana zaista gura u jednu kutiju ...koja obično ima jedan otvor / basport / i od kojeg zvučnici nisu podjednako udaljeni :wink2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Velike membrane naravno... za nizak bas. Za ono iznad može i malecke... :DNe bih previše trošio reči iako se ovde razvija zanimljiva diskusija, smatram da je sve već rečeno na ovu temu... posmatram sa strane...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Au Boki, šta nam napriča za tako kratko vreme! :D

Ma kakvo kratko vreme, pripremao je Boki :phil_04: ove postove još od juče čim se otvorila tema, a možda i nešto ranije.Samo mu je trebao povod da nam sve lepo elaborira, to mu je inače uža specijalnost. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Boki sve je super dobra analiza imaj u vidu da su to apstrakne jedinice cisto modularno gledano...jeste to je ta sprega driver-kabinet-prostorijaMedjutim kada se to sve poslusa i uporediu realnom svetudrugacija je stvarkod malih drivera pola glasa izlazi kroz otvor na kabinetu u indirektnoj radijaciji...jedino iz 12-15in ljudski glas (a i instrumenti i sve ostalo...)je potpuno.Nema onog debalansa koji prenaglasava "jasnost" na gornjem delu spektra stvarajuci artificijelni utisak prostora.Vec postoji koren muzickog dogadjaja u nizem opsegu iz koga i polazi...Jedino kod zvucnika sa vecim centralnim promerimarima sam to primetioNije stvar u dubokom basu.Slusao sam sisteme koji to imaju ali nista drugo ne postoji...Za centralni deo spektra od 100 do 6K veci driver.Nije isto kada se postave mnogo manjih razbija se izvor u vise tacakaTo jest moze ali ne kako se inace postavljaju po vertikali...Nego random po prostoriji.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recimo za bas driveri su linearni na onom delu koji se slabo koristiispod rezonantne Ftako da je recimo dobra ideja sto se tice malih drivera za SUB onlynaci neke sa Fs oko 80Hz rezati jako nisko skoro odmah posle Fs i uraditi shelfnaravno sve to aktivno i rasporediti recimo 8 kom po kanalubas sigurno cist i razgovetan.ALI samo gde i postoji na originalnom snimku... :guitarplayer:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   1 member

×