Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
mutayu

Philips CD721 zanimacija

104 posts in this topic

Govorim o napajanju (mozda pogresan izraz), pre bypass, ali kontao sam da se razume o cemu govorim, but mea maxima culpa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.9.2017. at 10:37 AM, mutayu said:

To mi je jasno, vec sam bajpasovao ta dva. Za napajanje cu jos da vidim ali dobro ce mi doci taj savet, nije mi bilo jasno gde da ga dovedem.

U principu, osim mozda jos dva blok kondenzatora, ova faza dogradnje elektronike je pri kraju. Sad predstoji "gumiranje" i potraga za resenjem za lampizaciju. I kada bih se sada zustavio bio bih zadovoljan kako zanimacijom tako i zvucnim efektima!

Evo malo Marantz-a CD63 kako izgleda iznutra sa dampingom kućišta. Donja ploča je dampirana spolja, iznutra može takođe, ali pošto sam koristio debeli materijal nije bilo dovoljno mesta između lima i PCB.

Danas sam zamenio mehanizam sa laserom, znači kupljen je "Original Philips" VAM1201/1202 i sada čita sve one diskove koje ranije ni video. Za sada radi besprekorno (već par sati). Moram da se zahvalim tebi i Sax-u na preporuci, nisam mogao da se odlučim da ga menjam dok neko nije pre mene kupio i probao, jer ima puno falš robe na tržištu.

Od ostalih izmena na Marantz-u je davno pala zamena izlaznih elektrolita sa Bennic 3,3uF, zamena izlaznih OP sa OPA 2604 i izbacivanje HDAM modula iz puta signala. Elektrolite nisam menjao jer su svi ELNA Silmic, bolje ne mogu ni da nađem. Nisam ih ni bajpasovao odozdo, a možda je trebalo.

Danas sam probao i LME 49720, za sada imaju vrlo sličan zvuk kao OPA, ali ću da sačekam da se malo usviraju pa koji budu bolji, ti ostaju.

Ako neko sam menja laser, to treba raditi na uzemljenoj metalnoj ploči, sa uzemljenim majstorom takođe. Ne skidati metalni kratkospojnik sa ribbon kabla lasera dok sve nije gotovo i zalemljeno, a onda se samo ubode u konektor i posle toga nema više opasnosti od statičkog elektriciteta.

P9240001.jpg

P9240002.jpg

P9240003.jpg

P9240012.jpg

P9240013.jpg

P9240015.jpg

P9240021.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   1 member