Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Zflazar

rullit OB

52 posts in this topic

Pogresno je misljenje da driver traba da bude dole ispod linije usiju. Kod skoro svih ranijih konstrukcija centralni driver u bilo kom obliku je iznad linije slusanja. Dole se nalaze LF jedinice kao postolja. Mnogobrojni su primeri.

Taj driver nema potrebe opterecivati hornom ispred. To i jeste vec horna, postoji HF jedinica u horni koja je unutra. Samo je potrebno dodati LeCleach zavrsetak oko izlaza 15in drivera.

Ove horne sto se vidjaju su za vise frekvencije oko 200Hz A jako su velike. tip Western Electric. Driveri koji ih pokrecu su kompresione jedinice manjih povrsina membrane a grla horni su mala. Sada zamislite kolika bi bila horna za grlo 15in drivera i za 50Hz. Jednostavno to je neizvodljivo cak i u jako velikom prostoru tu ti treba sala... A za sale su i dizajnirne.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Zen Mod said:

 

edit :

Ecijev je 3808/9

glede BR - cast svakome , al' redak je taj BR koji bi ja zadrzao

Hoces reci, redak je BR koji ne BRlja :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.