Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

ninja

R.I.P.

461 posts in this topic

Znam Gujo, morao sam i ja to negde da procitam. U pravu je Grau, slabo stojimo sa kulturom. Kad samo pomislim cega je sve bilo po medijima?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Slušao sam ga u Kruševcu kad sam bio dete,dobar je bio matori, naročito njegove transkripcije nekih narodnih pesama i kola. RIP

Share this post


Link to post
Share on other sites

Koliko nas je zvuk njegovog smirenog glasa i njegove žive guitar-e naučila da treba slušati i da treba učiti...

Hvala...

Share this post


Link to post
Share on other sites

cisto da vam pokvarim veselje u zdusnom pljuvanju po srbiji, ali dan posle smrti lu rida na 200 dvojci se obilato pustala njegova muzika. siguran sam da je tako bilo i na studiu b a verovatno i na b92. nemoguce je slusati sve stanice pa tacno tvrditi gde je bio lu rid a gde nije.

ko hoce da slusa cuce, a ko nece...neka slusa radio iz "regije"

Share this post


Link to post
Share on other sites

pricao sam o drzavnom radiju sa nacionalnim pokrivanjem. b92 ce imati prvu emisiju posvecenu lou reedu veceras - zikica simic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.