Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

HomeMadeAudioProject

Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)

252 posts in this topic

To sto se kablovi upredaju je samo manje zlo, ali prisutno. RFI ima jednu gadnu osobino da pravi interferenciju izmadju raznih izvora smetnji, koja se poprilicno random pojavljuje kao energetski pik, i to sa proizvoljno niskom frekvencijom. Relativno proizvoljnom, ali zalazi i u slusne opsege. 

Upredanje kalblova racuna na formiranje polja u fazno pomerenog u drugom kablu, tako da dolazi do znacajnog potiranja "crosstalka" kroz signal. Sto se i desava u velikoj meri ali samo ako je smetnja relativno homogena i usamljena. Ako se pojavi vise izvora razlicitih smetnji, problem je znacajan kompleksan i neresiv uvrtanjem kablova..

Finalno sildovanje kontrolnih vodova je neophodno, i izbegavanje snaznih i bliskih izvora smetnji.  

Ovo napominjem zato sto ljudi masovno misle da su sve probleme resili uvrtanjem kablova, pa da ne bi bilo razocaranja..

Na zalost cistunaca ili tehnolosku srecu, okruzeni smo rf zagadjenjem kao nikada u istoriji..sa tendencijom pogorsanja..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.