Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Gremlin

Član
 • Content count

  10257
 • Joined

 • Last visited

About Gremlin

 • Rank
  Metering
 • Birthday 03/03/69

Profile Information

 • Pol:
  Muško
 • Zemlja:
  Serbia

Recent Profile Visitors

30253 profile views
 1. Ма ћути било је и тога, мукица
 2. Бацај!
 3. То је мачија длака.
 4. Испод крајњих транзистора се налази рупа у бакру ради причвршћивања на хладњак. Ја сам их скидао, а могу и да их поново залемим.Сви транзистори су оригинални који су дошли са плочицом. Шема класична + два излазна и заштита.
 5. Није ЛИТЕ него Софија Много ме питаш, тако је стигло код мене и од тада је било у једној кутији. А јел ће то да смета што има четри пара излазних транзистора?Извадићемо по два комада ако треба .
 6. Мачка за сада само вреба :
 7. Ево како је замишљено све заједно:
 8. На продају делови за А5 осим четири дела кутије. Поклопци и предња и задња плоча. Два канала појачавача са бакарном шином ради лакше монтаже на хладњаке, са по два танзистора више и уграђеном заштитом. Четри комада електролитских кондезатора Малори 25000/40 Два трансформатора од по 500 ВА / 2 х 28 В + 13 В /0,5А помоћни намаотај. Четри хладњака: Да не би дошло до забуне око цене, договор само помоћу приватних порука или путем телефона, ко зна мој број.
 9. Е нека си им подарио покрет
 10. Јел беше испод таквог била постављена бомба код скупштине града?
 11. Завршило то на отпаду. То ме подсети на откуп казализатора.
 12. Слободно нека стави слике, Ја се не бакћем са цевкама. Иначе кутије ми се свиђају и примећујем да постоје два типа у зависности од положаја средњетонског и високотонског звучника.
 13. Е свака му част.