Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

NIXIE

Član
 • Content count

  253
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

About NIXIE

 • Rank
  Početnik

Profile Information

 • Pol:
  Muško
 • Lokacija:
  Beograd
 • Zemlja:
  Serbia
 1. Evo malo Marantz-a CD63 kako izgleda iznutra sa dampingom kućišta. Donja ploča je dampirana spolja, iznutra može takođe, ali pošto sam koristio debeli materijal nije bilo dovoljno mesta između lima i PCB. Danas sam zamenio mehanizam sa laserom, znači kupljen je "Original Philips" VAM1201/1202 i sada čita sve one diskove koje ranije ni video. Za sada radi besprekorno (već par sati). Moram da se zahvalim tebi i Sax-u na preporuci, nisam mogao da se odlučim da ga menjam dok neko nije pre mene kupio i probao, jer ima puno falš robe na tržištu. Od ostalih izmena na Marantz-u je davno pala zamena izlaznih elektrolita sa Bennic 3,3uF, zamena izlaznih OP sa OPA 2604 i izbacivanje HDAM modula iz puta signala. Elektrolite nisam menjao jer su svi ELNA Silmic, bolje ne mogu ni da nađem. Nisam ih ni bajpasovao odozdo, a možda je trebalo. Danas sam probao i LME 49720, za sada imaju vrlo sličan zvuk kao OPA, ali ću da sačekam da se malo usviraju pa koji budu bolji, ti ostaju. Ako neko sam menja laser, to treba raditi na uzemljenoj metalnoj ploči, sa uzemljenim majstorom takođe. Ne skidati metalni kratkospojnik sa ribbon kabla lasera dok sve nije gotovo i zalemljeno, a onda se samo ubode u konektor i posle toga nema više opasnosti od statičkog elektriciteta.
 2. Ne znam za sako, ali lampe su skupe, znači neki High End mora biti. They bring up the level of a 211 Class A amplifier to a new level and I did a lot of testing yesterday.They sound better than a 1940 General Electric VT-4-C and are right up there with the mystical RCA Radiotron 211 from the 1930s. The difference being that you can buy the Elrog versions fresh and for a lot less money, $1500.00 a matched pair.
 3. https://www.youtube.com/watch?v=RwQJLI7go_4
 4. Mislim da je pravljeno za Ким Џонг Ун Председник Радничке партије Кореје
 5. Ja sam probao Wima MKS2 2,2uF 63v RM5mm u Marantzu CD63 umesto originalnih elektrolita Elna Silmic, isti raster, i bili su zvučno dosta lošiji. Možda neki drugi sviraju bolje, to je moje iskustvo. Može čovek i te da proba, ima ih u Kelco.
 6. Onda je u redu ako si već bajpasovao. Sad je zvuk mnogo bolji nego pre, a tome doprinosi puno i novi laser. Još samo zameni izlazne elektrolite tu ćeš dobiti puno i ne zaboravi da zameniš R3360 i 3363, stavi 200 ili 220oma. Za lampizaciju ne mogu da ti pomognem, ovaj DAC jeste sa strujnim izlazom, ali pliva na Vref.
 7. Vidi taj OP je dekuplovan sa 2x47uf na masu sa nožica 8 i 4 i još su povezali +10V i -10V sa 22nF. Odozdo bypass-uj te elektrolite sa 100nF i nemoj više ništa da radiš, nema potrebe. Ako kačiš novo napajanje za OP. ukloni otpornike 1R (3302, 3303) ubaci pinove i tu dovedi +15v i -15v. Ja bih još otkačio 5v sa otpornika 15k (3301) (presekao bih vod na pločici) pa tu doveo 5V sa novog napajanja.
 8. Ma šalio sam se, obožavam Kineska dostignuća i njihov Engleski
 9. Ima sve, gramofon, USB, CD, MP3, radio, plavi zub, SUB, visokotonce, Philip amp ... https://www.alibaba.com/product-detail/Classic-Gramophone-Wooden-Turntable-Record-Player_60178112858.html
 10. Kako na srednjem nestade pola skretnice, mislim na niski propust - rez sa visokotoncem?
 11. Nisam upoznat sa tim efektima, ali ti mali poliesterski sviraju gore od elektrolita, provereno, načisto ubijen i nezanimljiv zvuk.
 12. Već smo pričali o tome, ne sme direktno da se spoji jer je onda sve na GND uključujući i aktivni ulaz. Ako ubaciš između svakog tog kontakta i mase 1-2k otpornik kako je neko predložio, onda ti aktivni ulaz opet vidi sve te otpore u paraleli kao ulazni otpor, pa opet ne valja. Ako staviš veće otpornike od svakog ulaznog vrućeg kraja na masu (50-100k, recimo direktno na čičeve) možda malo pomogne, ali čisto sumnjam. Kod ove šeme svi izlazi releja su spojeni na zajedničke L/R izlazne vodove, znači slično kao kod rotacionog preklopnika. Ne znam sad na brzinu da li mogu releji drugačije da se vežu tako da se postigne opcija da neiskorišćeni ulazi preko 2k budu na na masi, a da to ne utiče na aktivni ulaz, taj rele ima preklopne kontakte trebalo bi da ulaz bude na centralnom kontaktu, a sad izgleda da nije tako, skiciraću popodne. Ako dolazi do preslušavanja između ulaza i zujanja ne znam šta bi moglo još da se uradi, možda neko oklapanje releja ili metalna pregrada između releja.