Welcome to diyAudio.rs

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

RoRa

Član
 • Content count

  37
 • Joined

 • Last visited

About RoRa

 • Rank
  Početnik
 • Birthday 06/15/46

Profile Information

 • Pol:
  Muško
 • Zemlja:
  Serbia
 1. Pre par decenija kolektivno smo se primili one famozne parole: "Prvo evropske plate pa onda evropske cene". Ekonomija (izum starih Grka), pogotovo tržišna, kaže da naše niske plate mogu smanjiti cenu neke robe samo u delu troškova radne snage u PROIZVODNJI te robe. Nešto proizvedeno u belom svetu ima i belosvetsku cenu.
 2. Pašenog je iskopao iz nekog budžaka opremu svoga oca, gramofon LENCO L 236 i radio-prijemnik GRUNDIG RTV 500. Na gramofonu je polomljena igla LENCO M100 a nedostaje i konektor na kablu signala zvučnice. Na netu sam našao zamensku iglu a mislim da je nedostajući konektor ( prema šemi ulaza u prijemnik) DIN 5 pinova na 180 stepeni. Zbunjuje me činjenica da je 2. pin ženskog DIN konektora na gramofonskom ulazu prijemnika na potencijalu +13 VDC u odnosu na šasiju prijemnika, šema prijemnika i merenje su podudarni. Na tom nivou su i "donji" krajevi potenciometara za jačinu NF signala kao i "donji" krajevi oba zvučnika, direktan spoj prema šemi veza prijemnika. Sa strane gramofona na taj isti pin se spaja, najverovatnije oklop (širm) oba kanala zvučnice. Dodatno, zvučnica gramofona je verovatno tipa M(oving) M(agnet) i daje mali napon na izlazu a izgleda da je bila direktno priključena na gramofonski ulaz prijemnika. NF stepen prijemnika ima samo 4 tranzistora u svakom kanalu a dva su u komplementarnom izlazu. Svaka informacija je dobrodošla.
 3. Aplikativni program za sortiranje oglasa na sajtu KP, sa naglaskom na primeni veštačke inteligencije, u osnovi pravljen je tako da je čovek sa adekvatnim iskustvom programeru dao odgovore na pitanja o klasifikaciji gomile stvarnih ili fiktivnih oglasa. Na sličan način postupa se i sa VI programima za određivanje dijagnoze i terapije u medicini, za postupke prilikom servisiranja sofisticirane vojne ili civilne opreme itd.
 4. Nekoliko malih ispravki. Protok struje kroz namotaj transformatora stvara u jezgru magnetno polje a ne elektromagnetnu indukciju. Transformatorski lim zuji zbog efekta magnetostrikcije, promenljivo magnetno polje u jezgru izaziva promene dimenzija jezgra odnosno zujanje..
 5. Vreme je da i kod nas politička orijentacija i verska uverenja budu privatna stvar pojedinca. SPC kao i druge verske zajednice moraju voditi računa o postupanju i istupanju svojih predstavnika. Uz navedeno ide i poštovanje prava pojedinaca da i javno kažu šta misle o ponašanju onih koji postupaju i istupaju u ime verskih zajednica.
 6. Krajem osamdesetih godina Anti Markoviću je Zapad obećao finansijsku podršku, oko 4 (četiri) milijarde dolara, za oporavak ekonomskog i finansijskog sistema SFRJ. Spoljni dug SFRJ je tada bio oko 16 (šesnaest) milijardi dolara. Međutim, politčka i ekonomska cena te pomoći bila je neprihvatljiva za istočni deo SFRJ i vrlo brzo usledio je raspad SFRJ. Danas, Srbija stvara, za godinu dana, oko 80% onoga što je stvarala za vreme vlade Ante Markovića. Svi penzioni fondovi u Evropi, sa izuzetkom državnog penzionog fonda Švedske, su protočni bojleri u finansijskom smislu. Najbogatiji fond, državni penzioni fond Nemačke, ima u svakom trenutku novca za isplatu svim penzionerima tek nekoliko mesečnih penzija. Izdašan izvor jeftinog kapitala za investicije su fondovi osiguravajućih društava. Ta društva naši ljudi doživljavaju kao skupine drumskih razbojnika. Posle poplava oko Obrenovca broj onih koji su osigurali imovinu nije porastao ni za jedan jedini promil. Sredinom juna 2009 otišao sam u penziju, sa državnih jasala, i tada je moja radna organizacija dugovala trogodišnje doprinose PIO fondu za sve zaposlene, ukupno više od 150 miliona dinara.
 7. Neverovatno je kako već četvrt veka naši ljudi prihvataju i šire bajku o opljačkanom penzionom fondu Srbije. Do raspada SFRJ naplata doprinosa za PIO je bila stoprocentna i novac je UGLAVNOM odlazio na isplate tekućih penzija. Pišem uglavnom jer je daleko manji deo novca, više uplaćenih doprinosa prema trošku isplate tekućih penzija, trošen na razne projekte kao što su rehabilitacioni centri, banje itd. Dakle, kasa PIO fonda nije bila fond već najobičniji protočni bojler u finansijskom smislu. Raspad SFRJ, propast društvenog sistema ( socijalističko samoupravljanje) slom ekonomije ( neopravdane i ničim izazvane sankcije UN + ratovi u kojima nismo učestvovali) dovele su u nemoguću situaciju prvo ekonomiju Srbije zatim zaposlene ( sve kraći spisak) a posledično i penzionere. Ako se tome doda da su dugo izbegavane, uz prećutnu saglasnost vlasti, uplate doprinosa za PIO jer su jednokratne uplate vršene samo za zaposlene koji su odlazili u penziju onda je jasno zašto je država brzo bila prisiljena da za isplatu tekućih penzija fondu PIO mora davati iz budžeta i do 50% neophodnog novca. Praksa, danas takođe prisutna, da se doprinos PIO uplaćuje samo na "belu" platu na neki način dođe kao šlag na tortu. Naravno, fond PIO je ostao ono što je oduvek i bio a to je famozni protočni bojler.
 8. Veoma dobar sajt za upoznavanje, na jednom mestu, sa primenama el. cevi.
 9. Nažalost, moram odustati od kupovine.
 10. Nehotična greška je osciloskop 7704 "prekrstila" u osciloskop 7404. Mene zanimaju plug-in moduli na kolicima ispod samog osciloskopa.
 11. Efektivna vrednost mrežnog napona merila se, ranije, instrumentima sa mekim gvožđem. To su instrumenti sa nepomičnim kalemom kroz koji se propušta struja a magnetno polje uvlači u kalem meko gvožđe montirano na osovini kazaljke. Takav je instrument čije je fotografije dao postavljač teme. Ako se koristi instrument sa kretnim kalemom onda je potrebno mereni napon ispraviti, pretvoriti u jednosmerni napon. Na ovaj način meri se vršna vrednost napona ali na skali se mogu ispisati efektivne vrednosti napona. Nažalost, ovakva skala je dobra za slučaj da je mrežni napon čista sinusoida. U suprotnom, javlja se greška koja raste sa izobličenjem napona. Za utehu, ovaj problem imaju i dobri digitalni multimetri.
 12. Evropska unija je stari projekat Francuske. Napoleon je vodio ratove i zbog ujedinjenja Evrope. Posle WW II Francuska je u uniji videla način da se Nemačka na vreme odvrati od pokretanja WW III. Nemci su pristali da bi sa sebe makar delimično sprali sramotan naziv Huni. Kako to obično biva dogovor je postignut na čisto ekonomskom planu, te zemlje znaju od čega se živi. Potom je usledio sporazum o Zajedničkom tržištu i na kraju o Evropskoj uniji.
 13. Radio pirati na srednjetalasnom području ili malo iznad 1600 kHz su bili veliki problem i bruka na našim prostorima. Dobrim delom su počišćeni kada su počeli da direktno uznemiravaju javnost suludim najavama zemljotresa i drugih pošasti. Danas retki opstaju samo zbog poslovičnog odsustva volje nadležnih da ovu pirateriju sasvim saseku. Inače, pored komercijalnih stanica i radioamatera frekventni spektar koristi i veliki broj drugih službi kao što su vojska, policija, vatrogasci, meteorolozi, vazduhoplovstvo (vojno i civilno) i da ne nabrajam dalje. Tvrditi da su neki delovi spektra slobodni pa ih mogu koristiti radio pirati je, najblaže rečeno, neozbiljno.
 14. Baš ovde ste našli da zagovarate pirateriju. BRIŠITE!
 15. Svojevremeno sam u prodavnici firme Beli elektronik, u ulici Vojislava Ilića u Beogradu, kupovao sijalice za komunikacioni prijemnik FRG 7000. Istina, bilo je pregorelih sijalica ali cena je bila sasvim prihvatljiva. Uzgred, sa malim prepravkama moguće je koristiti LED-ove.